Fisking på Vågåvatnet

Eit av Tytingens fokusområder er "Frå jord til bord", og som eit ledd i dette fiskar vi på Vågåvatnet.

Det ble sett sju garn kvelden før, og desse skulle takast opp att tysdag formiddag. I morgontimane tysdag såg det ut til å bli draumevér for å vera på Vågåvatnet i båt, men etterkvart skulle det blåse opp og vart ganske kaldt.

Heldigvis fekk vi gjennomført. Alle dei store var med ut i båt og tok opp garn. Til saman vart det 15-20 fiskar, og berre eitt garn var utan fisk. Dessverre vart det for kaldt å grille fisken nede ved vatnet, så vi måtte gå opp i barnehagen att og tilberede den der.