Eggsal

Torsdag var dei største Tyting-ungane i Moom. Der selde dei egg frå Klones utanfor Liehjørna. På halvannan time selde dei heile 520 egg! Overskotet gjekk til is.