Tytingen + Trudelutten = sant!

Dei to private barnehagane i Vågå, Tytingen gards- og naturbarnehage og Trudelutten barnehage, har vore gode vener og har besøkt kvarandre i perioder i fleire år. No intensiverer dei samarbeidet.

To dagar i månaden kjem 2016-kullet på Tytingen til å reise på besøk til, eller få besøk frå, Trudelutten. 

Vi er to barnehagar med tydelege profilar, og målet er at ungane skal få det beste frå begge "leirar" - Trudelutt-ungane skal få erfaringar med vårt natur- og gardsopllegg, og vi med deira musikksatsing. 

Det seier styrar på Tytingen, Evy Renate Kveen, etter å ha hatt møte med ledelsen på Trudelutten, og legg til at det også er triveleg og nyttig å bli kjent med jamnaldrande ungar på tvers av barnehagane. 

Samarbeidet tek til i midten av september.